Nadzór BHP


Stały nadzór BHP nad warunkami pracy jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla zakładu pracy.

Doświadczenie wieloletniego specjalisty gwarantuje pewną i kompleksową obsługę w zakresie BHP.
Po podpisaniu umowy pracodawca zyskuje na czasie, ogranicza koszty i ma pewność profesjonalnego doradztwa.

Zapoznaj się z ofertą stałego nadzoru BHP

Obsługa BHP


Jednorazowe usługi BHP to elastyczna forma współpracy bez potrzeby podpisywania stałej umowy pozwalająca szybko uzupełnić braki w zakresie BHP.

Profesjonalne doradztwo i wykonanie usługi na wysokim poziomie zapewnia gwarancję fachowych szkoleń i rzetelnie opracowanych dokumentów.

Zapoznaj się z ofertą usług BHP

Szkolenia wstępne BHP


Każdy nowy pracownik przed przystąpieniem do pracy musi odbyć wstępne szkolenie BHP.
Jest ono obowiązkowe dla:

  • nowych pracowników
  • studentów odbywających praktyki
  • uczniów szkół zawodowych uczących się zawodu

Zapoznaj się z ofertą szkoleń BHP

Szkolenia okresowe BHP


Szkolenie okresowe BHP jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników.
Szkolenia okresowe w zależności od grupy pracowniczej prowadzone są w formie: instruktażu, seminarium, kursu lub samokształcenia kierowanego.

Zapoznaj się z ofertą szkoleń BHP

Czynniki środowiska pracy


Mają wpływ na sprawność i wydajność pracowników oraz ich bezpieczeństwo.

  • Czynniki szkodliwe
  • Czynniki uciążliwe
  • Czynniki niebezpieczne

Zapoznaj się z ofertą usług BHP

Instrukcje BHP


Są jednym z ważniejszych elementów w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy.

Należy je opracowywać i regularnie aktualizować.

Zapoznaj się z ofertą usług BHP

Ocena ryzyka zawodowego


Ma na celu zapobieganie chorobom i wypadkom w miejscu pracy.

Dokumentowanie ryzyka zawodowego i informowanie o nim pracowników to obowiązek każdego pracodawcy.

Zapoznaj się z ofertą usług BHP

Oznakowanie


Miejsc pracy znakami i barwami bezpieczeństwa pozwala informować pracowników o występujących zagrożeniach

Zapoznaj się z ofertą usług BHP

Wypadek


W razie wypadku pracodawca jest zobowiązany do ustalenia okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządzenia wymaganej dokumentacji.

Zapoznaj się z ofertą usług BHP