Nadzór BHP

To kompleksowa oferta obsługi BHP dla firm 


Stały nadzór pozwala w sposób ciągły  i kompleksowy wspomagać pracodawcę w zakresie BHP, obejmuje:

 • Dokonywanie okresowych przeglądów warunków pracy.
 • Składanie wniosków mających na celu poprawę warunków pracy w firmie.
 • Kontrola, koordynacja i współpraca w zakresie pomiarów czynników uciążliwych i szkodliwych.
 • Doradztwo w doborze odzieży i obuwia roboczego oraz ochron i osłon BHP.
 • Opracowywanie instrukcji i procedur z zakresu BHP, w tym instrukcje korzystania z urządzeń.
 • Ocena Ryzyka Zawodowego - opracowanie i informowanie pracowników.
 • Koordynacja prac zespołu powypadkowego oraz oracowanie dokumentacji powypadkowej

 

Korzyści ze współpracy:

 • Stały kontakt ze Specjalistą BHP
 • Kontrola terminowości szkoleń BHP w firmie. 
 • Merytoryczne i multimedialne szkolenia
 • Doradztwo oznakowania budynków i obiektów znakami bezpieczeństwa.
 • Dokumenty BHP zgodne z wytycznymi PIP, SANEPID, ZUS
 • Pomoc przy kontrolach PIP, PIS
 • Informowanie pracodawcy o zmieniająch się wymogach prawnych.

 

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!