BHP dla doradcy

Program szkolenia BHP doradcy

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla doradców uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w biurze i w drodze do klienta:

 • ryzyko zawodowe na stanowisku doradcy i sposób jego ograniczania: znajomość obowiązujących instrukcji, procedur, regulaminu pracy, normatywów dźwigania dla mężczyzn, kobiet, młodocianych; korzystanie z drabinek, schodków do sięgania po materiały z górnych półek regałów, sposób składowania dokumentacji
 • stanowisko pracy z monitorem ekranowym: potencjalne skutki zdrowotne dla doradcy pracującego na nieprawidłowo zorganizowanym stanowisku pracy z monitorem ekranowym i pracowników na stanowiskach sąsiednich :odległość między stanowiskami pracy, komputerem a pracownikiem
 • ergonomia pracy doradcy w biurze i podczas jazdy samochodem do klienta, stres związany z wykonywanym zawodem, agresja ze strony niezadowolonych klientów
 • hałas, oświetlenie, wentylacja, klimatyzacja w środowisku pracy doradcy
 • porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo doradcy oraz wymagania dotyczące przestrzeni stanowiska pracy
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w pracy doradcy – złe oświetlenie i wentylacja, nieprawidłowe stanowisko pracy, niedostateczna czystość pomieszczeń w tym pomieszczeń sanitarnych, brak ważnych badań pracowników lub dokumentów potwierdzających ich przeprowadzenie, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, brak oceny ryzyka na stanowisku pracy i tym podobne uchybienia zasad BHP w biurze
 • inne zagadnienia BHP doradców
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego doradca

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Przeciążenie narządu wzroku doradcy - Praca przy komputerze. Złe oświetlenie w pomieszczeniu biurowym. Osłabienie wzroku, bóle oczu, łzawienie - Przestrzeganie instrukcji stanowiskowej BHP dotyczącej m.in. ustawienia monitora, właściwego oświetlenia itd. Stosowanie przerw w pracy. Czasowa zmiana rodzaju pracy doradcy. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Niewłaściwe warunki mikroklimatyczne - Temperatura w pomieszczeniu przekracza zakres ustalony dla komfortu cieplnego. Nieodpowiednia wilgotność. Zła wentylacja lub klimatyzacja. Przeziębienia lub przegrzania. Choroby układu oddechowego - Dostosowanie mikroklimatu do subiektywnego odczucia komfortu cieplnego, zależnego nie tylko od temperatury i wilgotności, ale i od sposobu ubierania się i cech osobowych doradców. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Wypadek komunikacyjny - Podróż służbowa samochodem. Podróż środkami komunikacji miejskiej. Przechodzenie przez jezdnię. Śmierć, kalectwo, urazy. - Przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym. Zachowanie szczególnej ostrożności doradców. Zachowanie ograniczonego zaufania do innych użytkowników drogi. Duża Prawdopodobna Duże (nieakceptowalne)
Przeciążenie narządu ruchu (układu mięśniowo-kostnego) wskutek wymuszonej pozycji ciała - Praca w pozycji siedzącej. Bóle mięśniowe. Zwyrodnienia kręgosłupa i stawów - Stosowanie przerw w pracy. Okresowa zmiana rodzaju zajęć doradców. Ergonomiczne stanowisko pracy doradcy, zgodne z przepisami BHP. Średnie Wysoce prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Porażenie prądem elektrycznym - Przetarte przewody zasilające urządzenia elektryczne. Przebicie elektryczne do obudowy urządzenia. Śmierć, porażenie, poparzenie - Bieżąca kontrola stanu izolacji przewodów. Stosowanie właściwej ochrony przeciwporażeniowej w biurze (m.in. wyłączników różnicowo-prądowych). Okresowa kontrola instalacji elektrycznej. Przestrzeganie przepisów i instrukcji BHP dla doradców. Duża Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP doradcy

Fragment przykładowej instrukcji BHP doradcy przedstawiamy poniżej

 1. Przed rozpoczęciem pracy doradca powinien:
  1. Odbyć szkolenia BHP oraz posiadać wszystkie niezbędne badania lekarskie.
  2. Zapoznać się ze stanowiskiem pracy, ze sprzętem, miejscem umieszczenia apteczki pierwszej pomocy, wyłącznikami prądu, z urządzeniami higieniczno-sanitarnymi.
  3. Zapoznać się dokładnie z instrukcją sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajdującego się w biurze np.: faks, ksero, komputer.
  4. .....
 2. Doradca w czasie pracy powinien:
  1. Pracować naprzemiennie raz z dokumentami a raz z komputerem.
  2. Przestrzegać zasad ergonomii.
  3. Jeśli jest potrzeba sięgania wysoko powinien korzystać zawsze ze sprawnej technicznie drabinki.
  4. .....
 3. Po zakończeniu pracy doradca powinien:
  1. Uporządkować i sprzątnąć stanowisko pracy.
  2. Wyłączyć spod napięcia sprzęt elektryczny.
  3. Pozamykać okna i szafy z dokumentacją.
  4. .....
 4. Doradcy nie wolno:
  1. Spożywać posiłków na stanowisku pracy.
  2. Stawać na fotelu sięgając po dokumenty.
  3. Naprawiać uszkodzonego sprzętu elektrycznego badź instalacji elektrycznej.
  4. .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!