BHP dla farmaceuty

Program szkolenia BHP farmaceuty

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla farmaceutów uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w laboratoriach:

 • szkodliwe czynniki chemiczne w laboratorium – ochrona i zabezpieczenie preparatów chemicznych i lekarstw
 • środki ochronne i odzież ochronna poświęcona laboratoriom – osłony, fartuchy, rękawice, maski
 • dezynfekcja i sterylizacja - zasady bezpiecznego stosowania preparatów dezynfekujących
 • odpady farmaceutyczne - segregowanie i postępowanie z odpadami w laboratoriach
 • BHP obsługi urządzeń laboratoryjnych - waga analityczna, czopiarka, mikser recepturowy, termometr i higrometr, mikroskop, autoklaw, mieszarka, wirówka, przesiewarka
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w laboratoriach – brak wyników badań wody, niedrożność wentylacji w pomieszczeniach laboratorium, brak rozdziału odzieży wierzchniej od odzieży ochronnej, brak rozdziału suplementów diety od produktów leczniczych, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, i tym podobne uchybienia zasad BHP w laboratorium
 • inne zagadnienia BHP laboratoriów oraz BHP branży farmaceutycznej
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego farmaceuta

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Kontakt farmaceuty z elementami będącymi lub mogącymi znaleźć się pod napięciem - termiczne, mechaniczne uszkodzenie izolacji przewodów zasilających urządzenia elektryczne, brak ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim, niesprawne wyłączniki, nieprzestrzeganie instrukcji eksploatacji w trakcie użytkowania urządzeń farmaceutycznych. Porażenie, migotanie komór serca, śmierć - Stosowanie zabezpieczeń anty porażeniowych i ich systematyczna kontrola. Bieżąca kontrola stanu izolacji przewodów doprowadzających prąd oraz sprawdzanie stanu osprzętu elektrycznego. Stosowanie zasilania urządzeń napięciem bezpiecznym w miejscach zagrożenia porażeniem elektrycznym. Przestrzeganie instrukcji BHP na stanowiskach pracy farmaceutów. Duże Mało prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Kontakt farmaceuty z ostrymi elementami - nieuwaga, nieostrożność przy użyciu przedmiotów biurowych, nieostrożność w trakcie rozcinania, przecinania opakowań. zadrapanie, skaleczenie, zakłucie, lekkie zranienia - Ostrożność farmaceuty, wyeliminowanie pośpiechu, porządek w laboratorium. Mała Prawdopodobne Niskie (akceptowalne)
Upadek, uderzenie w wyniku potknięcia, poślizgnięcia w laboratorium farmaceutycznym - Zła organizacja pracy, nieporządek panujący na stanowisku pracy, pośpiech. Skaleczenia, zadrapania, stłuczenia, złamania lub zwichnięcia kończyn. - Dobra organizacja pracy, uwaga farmaceuty. Średnia Mało prawdopodobne Małe (akceptowalne)
Upadek z drabiny, podestu przy regałach z lekami - brak zabezpieczenia drabiny przed poślizgiem, brak zabezpieczenia przed rozsunięciem się drabiny, śliska powierzchnia podłogi. Złamania kończyn, urazy kręgosłupa, urazy głowy, ogólne potłuczenie - ostrożność farmaceutów, stosowanie atestowanych drabinek lub podestów Średnia Mało prawdopodobne Małe (akceptowalne)
Poparzenie termiczne - Kontakt farmaceuty z gorącymi powierzchniami, płynami. Lekkie oparzenia niewielkich powierzchni ciała, głównie, rąk, podrażnienia, skóry - Przestrzeganie procedur i instrukcji stanowiskowych BHP w laboratorium, wzmożona uwaga podczas pracy farmaceutów. Średnie Mało prawdopodobne Małe (akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP farmaceuty

Fragment przykładowej instrukcji BHP farmaceuty przedstawiamy poniżej:

 • Przed rozpoczęciem pracy farmaceuta powinien:
  • Posiadać wykształcenie farmaceutyczne.
  • Przejść szkolenie BHP, ppoż. i pierwszej pomocy oraz posiadać aktualne badania lekarskie potwierdzające stan zdrowia.
  • Ubranie wierzchnie zostawić w specjalnie wyznaczonym miejscu.
  • .....
 • Farmaceuta w czasie pracy powinien:
  • Nosić ubranie robocze i korzystać z ochrony osobistej np. okulary, gogle lub maski ochronne, odporne na działanie chemikaliów.
  • Dbać o czystość w pomieszczeniach laboratoryjnych, zapobiegając kumulowaniu się kurzu.
  • Do zdejmowania lub układania rzeczy na wyższych półkach używać stabilnej i sprawnej technicznie drabiny.
  • .....
 • Po zakończeniu pracy farmaceuta powinien:
  • Na stanowisku pracy zostawić ład i porządek..
  • Zabezpieczyć wszelkie preparaty chemiczne, aby nie stwarzały zagrożenia.
  • Ubranie robocze oraz środki ochrony indywidualnej odłożych na miejsce do tego przeznaczone.
  • .....
 • Farmaceucie nie wolno:
  • Pracować bez ochron osobistych.
  • Pracować w stanie nietrzeźwości.
  • Palić tytoniu na stanowisku pracy.
  • .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!