BHP dla Fryzjera

Program szkolenia BHP fryzjera i fryzjerki

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla fryzjerów i fryzjerek uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w salonach fryzjerskich:

 • szkodliwe czynniki biologiczne w salonie fryzjerskim oraz ich profilaktyka - HIV, WZW, HCV, HBV, grzyby, pasożyty
 • czynniki chemiczne niebezpieczne dla fryzjera - utleniacze, farby, lakiery, środki czyszczące i dezynfekujące
 • higiena personelu i klienta salonu fryzjerskiego - skaleczenia, urazy, ręczniki, kapturki
 • dezynfekcja i sterylizacja - dlaczego są tak ważne w zakładzie fryzjerskim?
 • odpady komunalne i niebezpieczne - jak zabezpieczyć żyletki i dlaczego warto mieć rękawiczki i opatrunki w zakładzie fryzjerskim?
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS u fryzjera – brak pokryw i worków w koszach na śmieci, niedostateczna czystość pomieszczeń, brak rozdziału odzieży wierzchniej od odzieży roboczej, brak ważnych badań pracowników lub dokumentów potwierdzających ich przeprowadzenie, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, i tym podobne uchybienia zasad BHP w salonie fryzjerskim
 • inne zagadnienia BHP branży fryzjerskiej
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego fryzjer i fryzjerka

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Zakażenie WZW typu B i C - Skaleczenie, kontakt fryzjera z krwią klienta. Ciężka choroba, śmierć - Szczepienia ochronne, badania profilaktyczne, uwaga podczas zabiegów w salonie fryzjerskim. Duża Wysoce prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Zakażenie AIDS - Skaleczenie, kontakt z krwią klienta. Ciężka, długotrwała choroba, śmierć - Uwaga podczas zabiegów fryzjerskich, używanie środków ochrony indywidualnej (rękawiczki). Duża Wysoce prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Alergia - Stosowane substancje chemiczne do farbowania włosów, trwałej ondulacji, odkażania narzędzi. Alergie skórne, astma - Zmiana stosowanych środków, środki ochrony indywidualnej, wentylacja zakładu fryzjerskiego. Duża Wysoce prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Grzybice, świerzb - Kontakt z klientami, kontakt z wodą. Choroba, absencja - Odmowa wykonywania usługi przez fryzjera. Średnie Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Przeciążenie układu ruchu - Monotonna praca w pozycji stojącej podczas zbiegów fryzjerskich. Długotrwałe i nawracające dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego, żylaki - Odpowiednie obuwie, zmiany pozycji, ćwiczenia relaksacyjne pomiędzy kolejnymi zabiegami fryzjerskimi. Średnie Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP fryzjera i fryzjerki

Fragment przykładowej instrukcji BHP dla fryzjera i fryzjerki przedstawiamy poniżej:

 1. Przed rozpoczęciem pracy fryzjer i fryzjerka powinni:
  1. Posiadać dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.
  2. Być wyposażony w ubranie robocze oraz obuwie dostosowane do tego typu stanowiska.
  3. Być zapoznanym z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.
  4. .....
 2. Fryzjer i fryzjerka w czasie pracy powinni:
  1. Posiadać odpowiedni fartuch oraz obuwie które powinno być lekkie i wygodne.
  2. Dokładnie wysłuchać informacji o rodzaju wykonania usługi.
  3. Zachować szczególny rygor higieniczny z uwagi na choroby zakaźne.
  4. .....
 3. Po zakończeniu pracy fryzjerzy powinni:
  1. Wyłączyć wszystkie urządzenia i narzędzia ręczne z zasilania elektrycznego.
  2. Dokładnie posprzątać stanowisko pracy.
  3. Narzędzia i pomoce fryzjerskie poddać dezynfekcji i sterylizacji oraz umieścić je na wyznaczonym miejscu.
  4. .....
 4. Fryzjerom nie wolno:
  1. Wykonywać prac bez odzieży roboczej.
  2. Używać urządzeń elektrycznych z uszkodzeniami.
  3. Zaniechać dezynfekcji i sterylizacji używanych wcześniej narzędzi.
  4. .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!