BHP dla Kasjera

Program szkolenia BHP kasjera i kasjerki

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla kasjerów uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w sklepach lub marketach:

 • bezpieczne warunki pracy kasjera: (oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne, itp.)
 • przeciążenie narządu ruchu (układu mięśniowo-kostnego) wskutek wymuszonej pozycji ciała kasjera. Ergonomiczne stanowisko pracy kasjera, zgodne z przepisami BHP
 • zasady bezpiecznego wykonywania pracy kasjera. Przerwy na odpoczynek. Agresja klientów – jak sobie z nią radzić?
 • monotonia pracy kasjera wpływ na zdrowie i wydajność w pracy
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w pracy kasjera – brak ergonomicznego stanowiska pracy, niedostateczna czystość stanowiska pracy, złe oświetlenie stanowiska pracy, brak ważnych badań pracowników lub dokumentów potwierdzających ich przeprowadzenie, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, brak oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy i tym podobne uchybienia zasad BHP w pracy kasjera
 • inne zagadnienia BHP w handlu
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego kasjer i kasjerka

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Przeciążenie narządu ruchu (układu mięśniowo-kostnego) wskutek wymuszonej pozycji ciała kasjerów - Długotrwała praca przy kasie w sklepie lub markecie. Bóle mięśniowe. Zwyrodnienia kręgosłupa i stawów - Stosowanie przerw w pracy kasjerów. Okresowa zmiana rodzaju zajęć. Ergonomiczne stanowisko pracy kasjera, zgodne z przepisami BHP. Ćwiczenia relaksacyjne w przerwie. Średnia Wysoce Prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Przeciążenie układu ruchu (mięśniowo – kostnego) przez przenoszenie i podnoszenie towaru - Niestosowanie norm dotyczących przenoszenia i podnoszenia ładunków. Schorzenia układu kostnego kasjerów (zwyrodnienia kręgosłupa i stawów) - Stosowanie się do norm BHP dotyczących przenoszenie i podnoszenia ładunków. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Porażenie prądem elektrycznym - Urządzenia zasilane energią elektryczną w sklepie lub markecie (m.in. kasy, drukarka, komputer, lodówka, czajnik, lady chłodnicze) - przewody i kable zasilające. Śmierć, porażenie - Przestrzeganie przez kasjerów procedur i instrukcji BHP. Stosowanie sprawnego sprzętu typu: wtyczki, przełączniki, urządzenia powszechnego użytku. Duża Prawdopodobne Duża (nie akceptowalne)
Uderzenie o nieruchome przedmioty - Przemieszczanie się kasjerów w ciasnych pomieszczeniach sklepu lub pomiędzy regałami. Zwichnięcie, potłuczenia - Dbałość o stan przejść, usuwanie wystających elementów, rozlewisk, nierówności, prawidłowe składowanie, eliminacja pośpiechu, zachowywanie ostrożności kasjerów. Mała Prawdopodobna Małe (akceptowalne)
Oświetlenie - Niewystarczające oświetlenie, brudne oprawy punktów świetlnych. Problemy ze wzrokiem, podrażnienia spojówek - Stosowanie oświetlenia ogólnego o parametrach zgodnych z wymogami BHP. Stała, bieżąca konserwacja opraw punktów świetlnych w sklepie lub markecie, wymiana zniszczonych zużytych elementów świetlnych (żarówek, świetlówek). Stosowanie oświetlenia miejscowego w miejscu pracy kasjerów. Mała Prawdopodobne Małe (akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP kasjera i kasjerki

Fragment przykładowej instrukcji BHP kasjera i kasjerki przedstawiamy poniżej:

 1. Przed rozpoczęciem pracy kasjer i kasjerka powinni:
  1. Przejść szkolenie bhp i ppoż.
  2. Sprawdzić porządek oraz stan techniczny i sprawność wyposażenia używanego na stanowisku pracy.
  3. Dopasować fotel do swojej sylwetki.
  4. .....
 2. Kasjer i kasjerka w czasie pracy powinni:
  1. Utrzymywać ład i porządek na stanowisku kasowym.
  2. Kontrolować układane przez klientów na podajniku towary, aby nie doszło do obsunięcia się.
  3. Używać czytnika ręcznego w przypadku ciężkich towarów znajdujących się w wózku.
  4. .....
 3. Po zakończeniu pracy kasjerzy powinni:
  1. Uporządkować stanowisko pracy.
  2. Zabezpieczyć kasę przed kradzieżą.
  3. Wyłączyć urządzenia i zabezpieczyć przed uruchomieniem przez osoby niepowołane.
  4. .....
 4. Kasjerom nie wolno:
  1. Zastawiać przejść przy kasie.
  2. Pozostawiać niezamkniętej kasy w przypadku, gdy musi oddalić się z miejsca pracy.
  3. Samodzielnie naprawiać uszkodzonego sprzętu elektrycznego lub instalacji elektrycznej.
  4. .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!