BHP dla Kelnera

Program szkolenia BHP kelnera

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla kelnerów i kelnerek uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w gastronomii:

 • zagrożenia biologiczne na stanowisku kelnera: wirus grypy A, B, C, prątek gruźlicy, wirus różyczki i inne
 • zagrożenia chemiczne i czynniki rakotwórcze na jakie narażony jest kelner: środki czystości, zadymione pomieszczenia pracy
 • hałas, mikroklimat i zmienność temperatury otoczenia - wpływ na samopoczucie i zdrowie kelnera
 • obciążenie emocjonalne i stres, przeciążenie percepcji, agresja klienta – wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo kelnera
 • obciążenie dynamiczne i statyczne – jak je ograniczyć na stanowisku kelnera?
 • higiena osobista – dlaczego tak ważna jest w pracy kelnera?
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w gastronomii – brak pokryw i worków w koszach na śmieci, niedostateczna czystość pomieszczeń i sanitariatów, brak rozdziału odzieży wierzchniej od odzieży roboczej, brak ważnych badań pracowników lub dokumentów potwierdzających ich przeprowadzenie, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, brak oceny ryzyka na stanowisku pracy i tym podobne uchybienia zasad BHP w pracy kelnera
 • inne zagadnienia BHP gastronomii
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego kelner

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Powierzchnie sprzyjające upadkowi na tym samym poziomie – poślizgnięcie, potknięcie, upadek na tej samej płaszczyźnie - Mokre i śliskie posadzki w restauracji lub hotelu, pozostawione przez gości na podłodze teczki, torby, itp. Zwichnięcie, potłuczenia - Dbałość kelnera o ład i porządek w lokalu. Działania ograniczające pośpiech. Zachowanie należytej ostrożności. Stosowanie znaków ostrzegających o mokrej posadzce w miejscach, gdzie taka sytuacja często ma miejsce. Zapewnienie szatni, gdzie klient będzie mógł powierzyć torbę na przechowanie. Wyznaczenie dyżurnego kelnera odpowiedzialnego za utrzymanie porządku w rejonie wejścia do restauracji lub hotelu. Średnia Prawdopodobne Średnie (nieakceptowalne)
Poparzenie termiczne - Gorące powierzchnie urządzeń restauracji lub hotelu: piec, ekspres do kawy, czajnik, wrzątek. Poparzenia ciała - Sprawne urządzenia restauracyjne, osłony, przykrywki, przestrzeganie instrukcji BHP dla kelnerów, stosowanie rękawic ochronnych i fartuchów, uwaga. Średnia Wysoce prawdopodobne Duże (nie akceptowalne)
Porażenie prądem elektrycznym - Urządzenia zasilane energią elektryczną (m.in. lady chłodnicze, piec, czajnik, ekspres kawowy), a zwłaszcza przewody i kable zasilające urządzenia hotelowe. Śmierć, porażenie - Przestrzeganie procedur i instrukcji BHP stanowiskowych dla kelnera. Duża Prawdopodobne Duża (nie akceptowalne)
Urazy i skaleczenia - Noże, tasaki, krajalnice, miksery, rozdrabniacze, młynki - narzędzia i urządzenia elektryczne służące w restauracji i hotelu do krojenia. Urazy rąk kelnera. - Ostrożne obchodzenie się z nożami. Ostrzenie tępych noży. Przechowywanie noży w wyznaczonym pojemniku. Przestrzeganie procedur BHP w hotelu i restauracji. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Uderzenie o nieruchome przedmioty. Wystające elementy (zarówno ruchome, jak i nieruchome) - Naroża stołów, blatów oraz drzwi wahadłowe. Przemieszczanie się kelnerów w ciasnych pomieszczeniach zaplecza restauracji lub hotelu. Sińce, zwichnięcie, potłuczenia - Dbałość o stan przejść, usuwanie wystających elementów, rozlewisk, nierówności, eliminacja pośpiechu, zachowywanie ostrożności kelnerów. Oznakowanie krawędzi i zasięgu poruszania się skrzydła drzwi wahadłowych w hotelu lub restauracji. Mała Prawdopodobna Małe (akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP kelnera

Fragment przykładowej instrukcji BHP dla kelnerki i kelnera przedstawiamy poniżej

 1. Przed rozpoczęciem pracy kelnerka i kelner powinni:
  1. Przejść niezbędne szkolenia bhp i ppoż.
  2. Posiadać aktualną książeczkę sanepidu oraz wymagane dla danego stanowiska lekarskie badania profilaktyczne potwierdzające stan zdrowia.
  3. Ubranie wierzchnie zostawić w szatni.
  4. .....
 2. Kelnerka i kelner w czasie pracy powinni:
  1. Zachować szczególną higienę osobistą zgodnie z panującymi procedurami.
  2. Mieć na sobie ubranie zgodnie z zasadami panującymi w restauracji.
  3. Zwracać uwagę na obsługiwane osoby: w odpowiednim momencie uprzątnąć niepotrzebne naczynia, podać nowe, przyjąć zamówienie oraz podać rachunek i przyjąć należność.
  4. .....
 3. Po zakończeniu pracy kelnerzy powinni:
  1. Stoliki pozostawić czyste.
  2. Uporządkować salę restauracji.
  3. Rozliczyć się z kierownikiem z przyjętych należności.
  4. .....
 4. Kelnerom nie wolno:
  1. Zostawiać brudnych naczyń na stoliku na sali restauracji.
  2. Palić tytoniu w trakcie pracy.
  3. Mieć na sobie brudnego ubrania.
  4. .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!