BHP dla Kosmetyczki

Program szkolenia BHP kosmetyczki

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla kosmetyczek uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w salonach kosmetycznych:

 • szkodliwe czynniki biologiczne w salonie kosmetycznym: zagrożenia i profilaktyka - HIV, WZW, HCV, HBV, pasożyty, grzyby
 • czynniki chemiczne niebezpieczne dla kosmetyczki - kwasy, środki czyszczące i dezynfekujące
 • promieniowanie UV: skutki i ochrona
 • higiena personelu i klienta salonu kosmetycznego - skaleczenia, urazy, ręczniki, kapturki
 • dezynfekcja i sterylizacja - zasady bezpiecznego stosowania preparatów dezynfekujących, dlaczego są tak ważne w zakładzie kosmetycznym?
 • przechowywanie narzędzi kosmetycznych
 • odpady kosmetyczne - segregowanie i postępowanie z odpadami w zakładzie kosmetycznym
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w salonie kosmetycznym – brak umowy na wywóz śmieci i odpadów, brak widocznych instrukcji BHP mycia i dezynfekcji, brak rozdziału odzieży wierzchniej od odzieży roboczej, przechowywanie środków czystości poza wyznaczonym pomieszczeniem gospodarczym, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, i tym podobne uchybienia zasad BHP w salonie kosmetycznym
 • inne zagadnienia BHP zakładów kosmetycznych
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego kosmetyczka

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Promieniowanie laserowe - Praca z urządzeniami laserowymi przy zabiegach kosmetycznych. Obrażenia oczu i skóry kosmetyczki – zmiany oparzeniowe aparatu przyziemnego oka. Oparzenia i zmiany fotochemiczne siatkówki. Zmiany rumieniowe. Zmiany oparzeniowe skóry - Ostrożność. Używanie okularów ochronnych, podczas zabiegów kosmetycznych i w solarium. Stosowanie się do instrukcji stanowiskowych BHP dla salonu kosmetycznego. Duża Wysoce prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Grzybice, świerzb - Kontakt z klientami, kontakt z wodą. Choroba, absencja - Odmowa wykonywania usługi przez kosmetyczkę. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Zakażenie AIDS - Skaleczenie, kontakt z krwią klienta. Ciężka choroba, śmierć - Uwaga podczas zabiegów kosmetycznych, używanie środków ochrony indywidualnej w salonie kosmetycznym(rękawiczki lateksowe, maski, fartuch). Duża Wysoce prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Zakażenie WZW typu B i C - Skaleczenie, kontakt z krwią klienta. Ciężka choroba, śmierć - Szczepienia ochronne, badania profilaktyczne, uwaga podczas zabiegów kosmetycznych. Duża Wysoce prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Przeciążenie układu ruchu - Monotonna praca podczas zabiegów kosmetycznych. Długotrwałe i nawracające dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego, żylaki - Odpowiednie obuwie, zmiany pozycji, ćwiczenia relaksacyjne pomiędzy kolejnymi zabiegami kosmetycznymi. Średnia Prawdopodobna Średnie (akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP kosmetyczki

Fragment przykładowej instrukcji BHP kosmetyczki przedstawiamy poniżej:

 1. Przed rozpoczęciem pracy kosmetyczka powinna:
  1. Posiadać dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.
  2. Być wyposażona w ubranie robocze.
  3. Być zapoznana z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.
  4. .....
 2. Kosmetyczka w czasie pracy powinna:
  1. Dokładnie wysłuchać informacji o rodzaju wykonania usługi.
  2. Dostosować odpowiednie narzędzia i sprzęt do wykonania określonych prac kosmetycznych.
  3. Zachować szczególną higienę ze względu na zagrożenia.
  4. .....
 3. Po zakończeniu pracy kosmetyczka powinna:
  1. Dokładnie posprzątać stanowisko pracy.
  2. Oczyścić i zdezynfekować elementy stołu roboczego, foteli, leżanek, urządzeń aparatury i narzędzi.
  3. Narzędzia i pomoce kosmetyczne poddać dezynfekcji i sterylizacji oraz umieścić je na wyznaczonym miejscu.
  4. .....
 4. Kosmetyczce nie wolno:
  1. Zaniechać przestrzegania higieny BHP.
  2. Używać brudnych narzędzi.
  3. Wielokrotnie używać narzędzi przeznaczonych do jednorazowego użytku.
  4. .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!