BHP dla Kucharza

Program szkolenia BHP kucharza i kucharki

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla kucharzy i kucharek uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w gastronomii:

 • zagrożenia biologiczne i chemiczne w pracy kucharza i kucharki: gronkowiec złocisty, salmonella, toksoplazmoza, jad kiełbasiany, pałeczka listeriozy, środki czystości i środki do dezynfekcji
 • bezpieczeństwo kucharza i kucharki w kontakcie z gorącymi urządzeniami i mediami - środki ochrony osobistej
 • hałas, mikroklimat i zmienność temperatury otoczenia - wpływ na samopoczucie i zdrowie kucharza i kucharki
 • stosowanie się do wymogów sanitarnych, utrzymanie ładu i estetyki na stanowisku pracy
 • higiena osobista – dlaczego tak ważna jest w pracy kucharza i kucharki?
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w gastronomii – brak pokryw i worków w koszach na śmieci, niedostateczna czystość pomieszczeń i sanitariatów, brak rozdziału odzieży wierzchniej od odzieży roboczej, brak ważnych badań pracowników lub dokumentów potwierdzających ich przeprowadzenie, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, brak oceny ryzyka na stanowisku pracy i tym podobne uchybienia zasad BHP w pracy kucharza i kucharki
 • inne zagadnienia BHP gastronomii
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego kucharz i kucharka

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Duże zmiany temperatury - Podwyższona temperatura przy kuchni i piecu oraz niska w chłodni. Przeziębienia kucharza - Odpowiednie dodatkowe ubranie robocze przy wejściu kucharza do chłodni. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne))
Porażenie prądem elektrycznym - Użytkowanie urządzeń kuchennych pod napięciem elektrycznym. Śmierć, porażenie - Przestrzeganie procedur i instrukcji BHP na stanowisku kucharza. Duża Prawdopodobne Duża (nie akceptowalne)
Poparzenie termiczne - Gorące powierzchnie: pieca, patelni, gorący tłuszcz do smażenia, itp. Kalectwo, poparzenie - Przestrzeganie instrukcji, wzmożona uwaga. Szkolenie z zakresu oceny ryzyka zawodowego na stanowisku kucharz. Duża Wysoce prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Skaleczenia - Noże, tasaki, krajalnice, miksery, rozdrabniacze, młynki - narzędzia i urządzenia elektryczne służące w kuchni do krojenia. Urazy rąk - Ostrożne obchodzenie się z nożami. Ostrzenie tępych noży. Przechowywanie noży w wyznaczonym pojemniku. Przestrzeganie procedur BHP w kuchni. Średnie Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Pożar - Patelnia z tłuszczem, piec lub kuchnia z otwartym ogniem. Poparzenie, śmierć, kalectwo - Przestrzeganie instrukcji i procedur stanowiskowych BHP. Duże Prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP kucharza i kucharki

Fragment przykładowej instrukcji BHP kucharza i kucharki przedstawiamy poniżej:

 1. Przed rozpoczęciem pracy kucharz i kucharka powinni:
  1. Posiadać zawsze aktualne, wymagane badania lekarskie.
  2. Ubranie wierzchnie zostawić w szatni.
  3. Sprawdzić czy instalacje elektryczne maszyn oraz urządzeń kuchennych nie są uszkodzone i czy niebezpieczne elementy są zabezpieczone osłonami.
  4. .....
 2. Kucharz i kucharka w czasie pracy powinni:
  1. Zachować szczególną higienę osobistą, przestrzegając przyjętych w tym celu w kuchni procedur.
  2. Zmontować sprzęt kuchenny, zanim włoży wtyczkę do kontaktu.
  3. Uważać, by nie potrącić gorących naczyń.
  4. .....
 3. Po zakończeniu pracy kucharze powinni:
  1. Odłączyć urządzenia spod napięcia i oczyść je.
  2. Uporządkować pomieszczenie kuchenne i odpowiednio zabezpieczyć sprzęt, surowce i produkty.
  3. Upewnić się, że na stanowiskach roboczych nie ma żadnych zagrożeń po opuszczeniu tych miejsc.
  4. .....
 4. Kucharzom nie wolno:
  1. Zostawiać naczyń z podgrzanym tłuszczem bez kontroli.
  2. Dotykać mokrymi rękami metalowych urządzeń pod napięciem.
  3. Palić tytoniu w pomieszczeniu kuchennym.
  4. .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!