BHP dla Piekarza

Program szkolenia BHP piekarza

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla piekarzy uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w piekarniach:

 • szkodliwe czynniki biologiczne w piekarni: kropidlak biały, kropidlak czarny, pędzlak, rdza źdźbłowa, drożdże piekarnicze - droga przenoszenia i ochrona
 • czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe dla piekarza - pyły mączne w pomieszczeniach produkcji oraz pyły mineralne w kotłowni, natężenie hałasu, tlenek węgla w kotłowni – konieczność badań poziomu natężenia i stężenia
 • BHP piekarza w kontakcie z maszynami i urządzeniami technicznymi stosowanymi w piekarnictwie: dzielarko-zaokrąglarki, piec piekarski, krajalnice do chleba itd.
 • możliwość wystąpienia atmosfer wybuchowych w ilościach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu piekarza
 • mikroklimat gorący, transport ręczny, zapylenie pyłem mąki i obciążenia statyczne dla piekarzy
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w piekarni – brak zabezpieczeń przed zagrożeniami, niedostateczna czystość pomieszczeń, brak rozdziału odzieży wierzchniej od odzieży roboczej, brak ważnych badań pracowników lub dokumentów potwierdzających ich przeprowadzenie, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, brak oceny ryzyka na stanowisku pracy i tym podobne uchybienia zasad BHP w piekarni
 • inne zagadnienia BHP piekarni
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego piekarz

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Kontakt piekarza z gorącymi powierzchniami, czynnikami - Piece, kuchnie, piekarniki, naczynia kuchenne. Poparzenia - Przestrzeganie instrukcji obsługi, stosowanie rękawic termoizolacyjnych, zalecenie ostrożności, działania ograniczające pośpiech. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Poparzenie termiczne - Gorące powierzchnie: pieca, patelni, gorący tłuszcz. Kalectwo, poparzenie - Przestrzeganie instrukcji urządzeń piekarni, wzmożona uwaga. Duża Wysoce prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Urazy i skaleczenia - Maszyny do krojenia i mieszania, noże do krojenia. Urazy rąk - Wzmożona uwaga piekarzy. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Duże zmiany temperatury w piekarni - Podwyższona temperatura przy piecu i niska w chłodni. Przeziębienia - Odpowiednie ubranie robocze w piekarni. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne))
Porażenie prądem elektrycznym - Użytkowanie urządzeń pod napięciem elektrycznym. Śmierć, porażenie - Przestrzeganie procedur i instrukcji zgodnie z oceną ryzyka zawodowego piekarza. Duża Prawdopodobne Duża (nie akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP piekarza

Fragment przykładowej instrukcji BHP piekarza przedstawiamy poniżej:

 1. Przed rozpoczęciem pracy piekarz powinien:
  1. Przejść niezbędne szkolenia bhp i ppoż.
  2. Przejść wymagane dla danego stanowiska lekarskie badania profilaktyczne.
  3. Zdjąć biżuterię i zegarek.
  4. .....
 2. Piekarz w czasie pracy powinien:
  1. Stosować się do uwag udzielonych przed rozpoczęciem pracy przez bezpośredniego przełożonego.
  2. Wykonywać prace zgodnie z zasadami i normami technologicznymi.
  3. Zachować największą higienę osobistą, przestrzegając przyjętych w zakładzie procedur.
  4. .....
 3. Po zakończeniu pracy piekarz powinien:
  1. Odłączyć urządzenia spod napięcia i oczyść je.
  2. Uporządkować pomieszczenie produkcyjne.
  3. Odpowiednio zabezpieczyć sprzęt, surowce, półprodukty i produkty.
  4. .....
 4. Piekarzowi nie wolno:
  1. Pracować bez ubrania roboczego.
  2. Korzystać z uszkodzonego sprzętu.
  3. Pracować w stanie nietrzeźwości.
  4. .....

 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!