BHP dla Pielęgniarki

Program szkolenia BHP pielęgniarki

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla pielęgniarek i położnych uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w środowisku placówek medycznych:

 • czynniki biologiczne w pracy pielęgniarki: mikroorganizmy chorobotwórcze przenoszone przez bezpośredni kontakt z pacjentem oraz przenoszone drogą naruszenia ciągłości tkanek (wirus HIV i wirusy zapalenia wątroby typu B i C)
 • czynniki chemiczne oraz pyły na jakie narażona jest pielęgniarka: substancje chemiczne, mydła, detergenty, środki dezynfekujące, leki, płyny sterylizujące, lateks
 • środki ochrony osobistej, odzież robocza i obuwie robocze na stanowisku pielęgniarki i położnej
 • czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy pielęgniarki: praca zmianowa, nocna, w godzinach nadliczbowych, stres, przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego
 • dezynfekcja i sterylizacja - zasady bezpiecznego stosowania preparatów dezynfekujących. Dlaczego tak ważne są w środowisku medycznym?
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w branży medycznej – brak widocznych instrukcji BHP mycia i dezynfekcji, nieodpowiednia sterylizacja narzędzi, przekroczony czas pracy pracownika, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, brak oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy i tym podobne uchybienia zasad BHP w gabinetach pielęgniarskich
 • inne zagadnienia BHP ZOZ oraz BHP placówek medycznych
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego pielęgniarka

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Zagrożenia biologiczne. - kontakt pielęgniarki i położnej z chorymi i rannymi na choroby wirusowe, bakteryjne i grzybiczne. Stałe narażenia na choroby w tym: wirus zapalenia wątroby typu B (HDV), wirus ospy i półpaśca, wirus grypy, wirus zapalenia przyuszni, wirus różyczki, pałeczka czerwonki, gronkowiec złocisty, paciorkowiec ropotwórczy, zatrucie ostre i przewlekłe, podrażnienia, uczulenia - Szczepienia ochronne, utrzymanie należytego stanu sanitarnohigienicznego, profilaktyczna opieka lekarska. Mała Prawdopodobne Małe (akceptowalne)
Substancje i preparaty chemiczne – drażniące - Środki do dezynfekcji, stosowane leki i preparaty. Uczulenia, podrażnienia, alergie - Stosowanie dermatologicznych środków ochrony indywidualnej (szczególnie maści i kremy). Zmiana materiału rękawiczek lateksowych. Mała Mało prawdopodobne Małe (akceptowalne)
Agresywni pacjenci, osoby pod wpływem narkotyków, alkoholu - Agresywne zachowania pacjentów. Pobicie, potłuczenie, urazy drobne - Opanowanie, wzmożona uwaga. Ćwiczenia z samoobrony. Treningi z zakresu asertywności dla pielęgniarek i położnych. Duża Mało prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Skaleczenia, zakłucia - Używany przez pielęgniarki i położne sprzęt medyczny (np. igły, skalpel, nożyczki), ostre krawędzie (np. opakowania leków, ampułki). Zakażenia biologiczne lub wirusowe - Ograniczenie pośpiechu. Skupienie uwagi pielęgniarki w trakcie wykonywania czynności z wykorzystaniem ostrych narzędzi. Stosowanie lateksowych rękawic ochronnych i masek. Mała Prawdopodobne Małe (akceptowalne)
Stres na stanowisku pielęgniarki i położnej - Odpowiedzialność, trudne akcje ratownicze, częste działanie pod presją czasu. Bezsenność, wybuchy agresji - Szkolenia w zakresie umiejętności radzenia sobie ze stresem (np. techniki relaksacyjne), zapewnienie konsultacji psychologa. Średnia Mało prawdopodobna Małe (akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP pielęgniarki

Fragment przykładowej instrukcji BHP pielęgniarki i położnej przedstawiamy poniżej:

 1. Przed rozpoczęciem pracy pielęgniarka lub położna powinna:
  1. Ubrać się w odzież ochronną (łatwe do prania ubranie robocze - fartuch, jałowe rękawiczki gumowe, ochraniacze na obuwie, maseczka lub półmaska). Zdjąć także z rąk wszystkie zbędne przedmioty takie jak biżuteria.
  2. Sprawdzić i ewentualnie uzupełnić w gabinecie zapas ochron (rękawiczki gumowe) i narzędzia jednorazowego użytku.
  3. Zapewnić dobre oświetlenie, włączyć wentylację gabinetu oraz inne urządzenia gwarantujące bezpieczną pracę w gabinecie medycznym.
  4. .....
 2. Pielęgniarka i położna w czasie pracy powinna:
  1. Podczas wykonywania zabiegów medycznych koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych, zgodnie z procedurami lub zaleceniami lekarskimi. Pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy.
  2. Do wykonywania zabiegów medycznych używać narzędzi poddanych prawidłowej sterylizacji i materiałów medycznych mających odpowiednie atesty.
  3. Odpady medyczne powinny być natychmiast po ich użyciu segregowane i usuwane do oznakowanych pojemników celem dalszej utylizacji.
  4. .....
 3. Po zakończeniu pracy pielęgniarka i położna powinna:
  1. Uporządkować gabinet oraz wyłączyć dopływ energii zasilającej do aparatury medycznej.
  2. Używane instrumenty medyczne oddać do sterylizacji.
  3. Zamknąć gabinet i zabezpieczyć przed wejściem osób niepowołanych.
  4. .....
 4. Pielęgniarce i położnej nie wolno:
  1. Stosować niebezpiecznych metod pracy, tak, by stwarzać zagrożenia dla siebie, czy otoczenia.
  2. Przekazywać do użycia sprzętu niewłaściwie wyjałowionego, czy też nie wyjałowionego.
  3. Prowadzić zabieg medyczny bez nakazanych ochron osobistych.
  4. .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!