BHP dla Pracowników administracji

Program szkolenia BHP pracownika administracji

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla pracowników administracji uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w administracji i urzędach:

 • wymagania dotyczące organizacji stanowiska pracy z monitorem ekranowym: potencjalne skutki zdrowotne dla pracownika biurowego pracującego na nieprawidłowo zorganizowanym stanowisku pracy z monitorem ekranowym i pracowników na stanowiskach sąsiednich (odległość między stanowiskami pracy, komputerem a pracownikiem); czas pracy na stanowisku z monitorem ekranowym
 • ryzyko zawodowe pracowników administracji i urzędników i sposobów jego ograniczania: znajomość obowiązujących instrukcji, procedur, regulaminu pracy, normatywów dźwigania dla mężczyzn, kobiet, młodocianych; korzystanie z drabinek, schodków do sięgania po materiały z górnych półek regałów, sposób składowania dokumentacji
 • porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika administracyjno-biurowego oraz wymagania dotyczące przestrzeni stanowiska pracy
 • oświetlenie i wentylacja - dlaczego są tak ważne w biurze?
 • zasady bezpieczeństwa związane z obsługą urządzeń technicznych w biurze
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w administracji i urzędach – złe oświetlenie i wentylacja, nieprawidłowe stanowisko pracy, niedostateczna czystość pomieszczeń w tym pomieszczeń sanitarnych, brak ważnych badań pracowników lub dokumentów potwierdzających ich przeprowadzenie, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, brak oceny ryzyka na stanowisku pracy i tym podobne uchybienia zasad BHP w biurze
 • inne zagadnienia BHP administracji i urzędów
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego pracownik administracji

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Wypadek komunikacyjny - Podróż służbowa samochodem. Podróż środkami komunikacji miejskiej. Przechodzenie przez jezdnię. Śmierć, kalectwo, urazy - Przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym. Zachowanie szczególnej ostrożności. Zachowanie ograniczonego zaufania do innych użytkowników drogi. Duża Wysoce prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Przeciążenie narządu ruchu (układu mięśniowo-kostnego) wskutek wymuszonej pozycji ciała pracownika administracji - Długotrwała praca przy komputerze. Osłabienie wzroku, bóle oczu, łzawienie - Przestrzeganie instrukcji stanowiskowej pracownika administracji dotyczącej m.in. ustawienia monitora, właściwego oświetlenia itd. Stosowanie przerw w pracy. Czasowa zmiana rodzaju. Średnia Wysoce prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Uderzenie o nieruchome przedmioty - Zatarasowane przejścia, źle ustawione stoły i sprzęt, itp. Potłuczenia - Dbanie o porządek w biurze. Właściwa organizacja poszczególnych stanowisk w pomieszczeniach pracy administracji. Mała Wysoce prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Przeciążenie narządu wzroku pracowników administracji - Zbyt intensywna praca przy komputerze. Złe oświetlenie. Osłabienie wzroku, bóle oczu, łzawienie - Przestrzeganie instrukcji stanowiskowej dotyczącej m.in. ustawienia monitora, właściwego oświetlenia itd. Stosowanie przerw w pracy. Delegowanie do czasowej zmiany rodzaju pracy na innych stanowiskach biurowych. Średnia Wysoce prawdopodobne Duże (nie akceptowalne)
Porażenie prądem elektrycznym - Przetarte przewody zasilające urządzenia elektryczne. Przebicie elektryczne do obudowy urządzenia. Śmierć - Bieżąca kontrola stanu izolacji przewodów. Stosowanie właściwej ochrony przeciwporażeniowej w miejscu pracy pracownika administracji (m.in. wyłączników różnicowo-prądowych). Okresowa kontrola instalacji elektrycznej. Przestrzeganie przepisów. Duża Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP pracownika administracji

Fragment przykładowej instrukcji BHP dla pracownika administracji przedstawiamy poniżej

 1. Przed rozpoczęciem pracy pracownik administracji powinien:
  1. Odbyć szkolenia BHP oraz posiadać wszystkie niezbędne badania lekarskie.
  2. Zaznajomić się z instrukcją ppoż. oraz poznać kierunki i trasy ewakuacji.
  3. Zapoznać się dokładnie z instrukcją sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajdującego się w biurze np.: faks, ksero, komputer.
  4. .....
 2. Pracownik administracji w czasie pracy powinien:
  1. Nie zastawiać przejść i tras ewakuacyjnych.
  2. Dbać o porządek na stanowisku pracy.
  3. Jeśli jest potrzeba sięgania wysoko (np. po dokumenty ) należy korzystać zawsze ze sprawnej technicznie drabinki.
  4. .....
 3. Po zakończeniu pracy pracownik administracji powinien:
  1. Uporządkować i sprzątnąć stanowisko pracy.
  2. Wyłączyć spod napięcia sprzęt elektryczny.
  3. Pozamykać otwarte okna i szafy z dokumentacją.
  4. .....
 4. Pracownikowi administracji nie wolno:
  1. Naprawiać uszkodzonego sprzętu elektrycznego lub instalacji.
  2. Zastawiać przejść i tras ewakuacyjnych.
  3. Spożywać posiłków na stanowisku pracy.
  4. .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!