BHP dla Pracownik biurowy

Program szkolenia BHP pracownika biurowego

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla pracowników biurowych uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w biurach:

 • wymagania dotyczące organizacji stanowiska pracy z monitorem ekranowym: potencjalne skutki zdrowotne dla pracownika administracyjno-biurowego pracującego na nieprawidłowo zorganizowanym stanowisku pracy z monitorem ekranowym i pracowników na stanowiskach sąsiednich (odległość między stanowiskami pracy, komputerem a pracownikiem); czas pracy na stanowisku z monitorem ekranowym
 • ryzyko zawodowe pracowników biurowych i sposobów jego ograniczania: znajomość obowiązujących instrukcji, procedur, regulaminu pracy, normatywów dźwigania dla mężczyzn, kobiet, młodocianych; korzystanie z drabinek, schodków do sięgania po materiały z górnych półek regałów, sposób składowania dokumentacji
 • porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika biurowego oraz wymagania dotyczące przestrzeni stanowiska pracy
 • oświetlenie i wentylacja - dlaczego są tak ważne w biurze?
 • zasady bezpieczeństwa związane z obsługą urządzeń technicznych w biurze
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w biurach – złe oświetlenie i wentylacja, nieprawidłowe stanowisko pracy, niedostateczna czystość pomieszczeń w tym pomieszczeń sanitarnych, brak ważnych badań pracowników lub dokumentów potwierdzających ich przeprowadzenie, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, brak oceny ryzyka na stanowisku pracy i tym podobne uchybienia zasad BHP w biurze
 • inne zagadnienia BHP w biurze
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego pracownik biurowy

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Przeciążenie narządu ruchu (układu mięśniowo-kostnego) wskutek wymuszonej pozycji ciała - Długotrwała praca pracownika biurowego przy komputerze. Bóle mięśniowe. Zwyrodnienia kręgosłupa i stawów - Stosowanie przerw w pracy. Okresowa zmiana rodzaju zajęć. Ergonomiczne stanowisko pracy, zgodne z przepisami. Średnia Wysoce Prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Hałas - Urządzenia zainstalowane w biurze. Odgłosy dochodzące z zewnątrz. Napięcie nerwowe. Zmęczenie psychiczne. Uszczerbek słuchu - Dążenie do tego, by nie kumulowała się praca wszystkich „głośnych” urządzeń. Ograniczenie hałasu , gdy to konieczne, dochodzącego z ulicy. Dbanie o to, by natężenie hałasu w środowisku pracy biurowej było zgodne z normami. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Niewłaściwe warunki mikroklimatyczne - Temperatura w pomieszczeniu biurowym przekracza zakres ustalony dla komfortu cieplnego. Nieodpowiednia wilgotność. Zła wentylacja lub klimatyzacja biura. Przeziębienia lub przegrzania. Choroby układu oddechowego. - Dostosowanie mikroklimatu do subiektywnego odczucia komfortu cieplnego, zależnego nie tylko od temperatury i wilgotności, ale i od sposobu ubierania się i cech osobowych pracowników biurowych. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Przeciążenie narządu wzroku - Zbyt intensywna praca przy komputerze. Złe oświetlenie. Osłabienie wzroku, bóle oczu, łzawienie - Przestrzeganie instrukcji stanowiskowej pracownika biurowego dotyczącej m.in. ustawienia monitora, właściwego oświetlenia itd. Stosowanie przerw w pracy. Czasowa zmiana rodzaju wykonywanej pracy w biurze. Średnia wysoce prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Porażenie prądem elektrycznym - Przetarte przewody zasilające urządzenia elektryczne. Przebicie elektryczne do obudowy urządzenia biurowego. Śmierć - Bieżąca kontrola stanu izolacji przewodów. Stosowanie właściwej ochrony przeciwporażeniowej w biurze (m.in. wyłączników różnicowo-prądowych). Okresowa kontrola instalacji elektrycznej. Przestrzeganie przepisów i instrukcji urządzeń biurowych. Duża Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP pracownika biurowego

Fragment przykładowej instrukcji BHP pracownika biurowego przedstawiamy poniżej:

 1. Przed rozpoczęciem pracy pracownik biurowy powinien:
  1. Zapoznać się ze stanowiskiem pracy, ze sprzętem, miejscem umieszczenia apteczki pierwszej pomocy, wyłącznikami prądu, z urządzeniami higieniczno-sanitarnymi.
  2. Zaznajomić się z instrukcją ppoż. i poznać kierunki i trasy ewakuacji oraz instrukcję udzielania pierwszej pomocy.
  3. Zaznajomić się dokładnie z instrukcją sprzętu elektrycznego i elektronicznego będącego w dyspozycji np.: faks, ksero, komputer.
  4. .....
 2. Pracownik biurowy czasie pracy powinien:
  1. Dbać o porządek na stanowisku pracy.
  2. Nie tarasować przejść i tras ewakuacyjnych.
  3. Jeśli zachodzi konieczność sięgania wysoko ( np. po dokumenty ) korzystać zawsze ze sprawnej technicznie drabinki.
  4. .....
 3. Po zakończeniu pracy pracownik biurowy powinien:
  1. Uporządkować i sprzątnąć stanowisko pracy.
  2. Zamknąć otwarte okna i szafy z dokumentacją.
  3. Wyłączyć spod napięcia sprzęt elektryczny.
  4. .....
 4. Pracownikowi biurowemu nie wolno:
  1. Używać niesprawnych bądź uszkodzonych urządzeń elektrycznych.
  2. Samodzielnie naprawiać uszkodzonego sprzętu elektrycznego lub instalacji.
  3. Tarasować przejść i tras ewakuacyjnych.
  4. .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!