BHP dla Programisty

Program szkolenia BHP programisty

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla programistów uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w firmach programistycznych:

 • przepisy BHP w firmie programistycznej związane z zapewnieniem właściwych warunków pracy przy komputerach i monitorach. Zalecenia dotyczące oświetlenia stanowiska pracy informatyka. Zalecenia ergonomii na stanowisku pracy programisty z komputerem
 • obowiązki BHP dla programisty bezpieczeństwo pracy z urządzeniami pod napięciem. Uprawnienia SEP - kiedy informatyk musi je posiadać
 • omówienie typowych ryzyk zawodowych, na stanowiskach programisty i developera. Zalecenia i wskazania pozwalające uniknąć chorób zawodowych programistów
 • powinności programisty w przypadku zagrożenia pożarowego. Znajomość typów gaśnic oraz możliwości ich stosowania w określonych sytuacjach. Znajomość instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz dróg ewakuacji
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w firmie programistycznej – brak odpowiedniego oświetlenia i wentylacji w firmie, nieergonomiczne stanowiska pracy przy komputerach i monitorach, brak szkoleń BHP pracowników, brak oceny ryzyka zawodowego na stanowisku programisty, i tym podobne uchybienia zasad BHP w firmie programistycznej
 • inne zagadnienia omawiające przepisy BHP w firmie developerskiej
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego programista

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Obciążenie nerwowo psychiczne programisty - Frustracja spowodowana wadliwym oprogramowaniem, działaniem wirusów komputerowych, utratą danych. Konflikty w relacjach przełożony-podwładny. Napięte terminy związane z realizacją zleceń lub projektów programistycznych. Depresje, dyskomfort psychiczny, choroby układu wegetatywnego, nerwice, stres - Ćwiczenie relaksujące programistów. Przerwy w pracy. Inne zajęcia redukujące stres programistów i uaktywniające szersze grupy mięśniowe. Duża Wysoce prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Przeciążenie narządu ruchu typowe dla programistów (układu mięśniowo-kostnego) wskutek wymuszonej pozycji ciała - Długotrwała praca przy komputerze. Osłabienie wzroku, bóle oczu, łzawienie - Przestrzeganie instrukcji stanowiskowej dla programisty dotyczącej m.in. ustawienia monitora, właściwego oświetlenia itd. Stosowanie przerw w pracy. Czasowa zmiana rodzaju pracy programisty. Średnia Wysoce prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Uderzenie o nieruchome przedmioty - Zatarasowane przejścia, źle ustawione stoły i sprzęt, itp. Potłuczenia - Dbanie o porządek. Właściwa organizacja poszczególnych stanowisk programistów w pomieszczeniu. Mała Wysoce prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Przeciążenie narządu wzroku - Zbyt intensywna i długotrwała praca przy komputerze przez programistów. Złe lub niewłaściwe oświetlenie sztuczne pomieszczeń, brzęczenie i migotanie świetlówek. Osłabienie wzroku, bóle oczu, łzawienie - Przestrzeganie zaleceń instrukcji stanowiskowej programisty dotyczącej m.in. ustawienia monitora, właściwego oświetlenia itd. Stosowanie przerw w pracy. Czasowa zmiana rodzaju pracy programisty. Średnia Wysoce prawdopodobne Duże (nie akceptowalne)
Porażenie prądem elektrycznym - Przetarte przewody zasilające urządzenia elektryczne i sprzęt komputerowy. Przebicie elektryczne do obudowy urządzeń lub komputerów. Śmierć - Bieżąca kontrola stanu izolacji przewodów. Stosowanie właściwej ochrony przeciwporażeniowej (m.in. wyłączników różnicowo-prądowych). Okresowa kontrola instalacji elektrycznej. Przestrzeganie przepisów i instrukcji BHP dla stanowisk programistycznych. Duża Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP programisty

Fragment przykładowej instrukcji BHP programisty przedstawiamy poniżej:

 • Przed rozpoczęciem pracy programista powinien:
  • Odbyć szkolenia BHP oraz wszystkie niezbędne badania lekarskie potwierdzające stan zdrowia.
  • Zapoznać się dokładnie z instrukcją sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajdującego się w biurze np.: faks, ksero, komputer.
  • Wysłuchać poleceń bezpośredniego przełożonego.
  • .....
 • Programista w czasie pracy powinien:
  • Zachować czystość, ład i porządek na stanowisku pracy.
  • Przestrzegać co najmniej 5 - minutowej przerwy, wliczanej do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
  • Wykonywać pracę zgodnie z poleceniami przełożonego.
  • .....
 • Po zakończeniu pracy programista powinien:
  • Wyłączyć spod napięcia sprzęt elektryczny.
  • Uporządkować i sprzątnąć stanowisko pracy.
  • Zdać relacje przełożonemu z wykonywanych zadań w ciągu dnia.
  • .....
 • Programiście nie wolno:
  • Spożywać posiłków na stanowisku pracy.
  • Palić tytoniu na stanowisku pracy.
  • Zastawiać dróg i przejść ewakuacyjnych.
  • .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!