BHP dla Przedszkolanki

Program szkolenia BHP przedszkolanki

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla przedszkolanek uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w przedszkolu:

 • obciążenie nerwowo – psychiczne na stanowisku przedszkolanki. Odpowiedzialność przedszkolanki za zdrowie i życie dzieci, niebezpieczne postawy dzieci, konflikty w relacjach z rodzicami, dziećmi i przełożonymi, zbyt liczne grupy
 • choroby zawodowe przedszkolanek. Przewlekłe choroby związane z nadmiernym wysiłkiem głosowym: guzki śpiewacze, niedowład strun głosowych, zmiany przerostowe
 • depresja, nerwice, stres, wypalenie psychiczne – jak przedszkolanka powinna chronić się przed takimi zagrożeniami?
 • zagrożenia biologiczne - kontakt przedszkolanki z dziećmi chorymi: choroby wirusowe, bakteryjne i grzybicze
 • oświetlenie pomieszczeń przedszkolnych, wzmożona koncentracja uwagi, hałas
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w przedszkolach – niewłaściwe oświetlenie pomieszczeń, niedrożność wentylacji w pomieszczeniach, nieodpowiednie szatnie dla dzieci, nieczyste pomieszczenia sanitarne, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, brak oceny ryzyka na stanowisku pracy i tym podobne uchybienia zasad BHP w przedszkolu
 • inne zagadnienia BHP przedszkoli
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego przedszkolanka

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Obciążenie fizyczne narządu mowy przedszkolanki - Brak umiejętności operowania głosem jako narzędziem pracy. Przeciążenie strun głosowych przedszkolanki. Wysuszenie błon śluzowych. Podrażnienie górnych dróg oddechowych kurzem i pyłem kredowym. Choroba zawodowy nauczycieli i przedszkolanek: przewlekłe choroby związane z nadmiernym wysiłkiem głosowym (guzki śpiewacze, niedowład strun głosowych, zmiany przerostowe). Choroby para zawodowe - Profilaktyczne badania lekarskie, nie przekrzykiwanie dzieci, częste picie letniej wody mineralnej, herbaty ziołowej, stosowanie aktywizujących metod nauczania, wycieranie tablicy kredowej na mokro, utrzymywanie miejsc gromadzenia się kurzu w czystości, unikanie mówienia w przeciągu stosowanie urządzeń nagłaśniających. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Przeciążenie percepcyjne wzroku i słuchu - Niewłaściwe oświetlenie pomieszczeń przedszkolnych, wzmożona koncentracja uwagi (oczy i uszy dookoła głowy) hałas czyniony przez dzieci. Pogorszenie ostrości widzenia lub słuchu, rozdrażnienie psychiczne ból głowy - Lekarskie badania wstępne, okresowe i kontrolne, badanie środowiska pracy (oświetlenie, hałas), w przypadku nasłonecznienia stosowanie żaluzji, relaksacja wzroku (wycieczki do parku, rośliny pokojowe), pastelowe kolory pomieszczeń przedszkolnych. Średnia Prawdopodobna Średnie (akceptowalne)
Obciążenie nerwowo – psychiczne - Odpowiedzialność przedszkolanek za zdrowie i życie dzieci, niebezpieczne postawy dzieci, konflikty w relacjach z rodzicami, dziećmi i przełożonymi, zbyt liczne grupy. Depresja, nerwice, stres, wypalenie psychiczne. Towarzyszy temu wyczerpanie emocjonalne przybierające postać znużenia, zniechęcenia, wrogości do innych, brak jakiejkolwiek satysfakcji z wykonywanej pracy. Na poziomie zachowania przejawia się bezsennością, paleniem tytoniu, piciem kawy, nadmiernym bądź brakiem apetytu, skłonnością do popełniania błędów - Ćwiczenia relaksacyjne, urlopy dla poratowania zdrowia, sanatoria warsztaty terapeutyczne. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Zagrożenia biologiczne - Kontakt przedszkolanki z dziećmi chorymi na choroby wirusowe, bakteryjne i grzybiczne. Stałe narażenia na choroby w tym: wirus zapalenia wątroby typu B (HDV), wirus ospy i półpaśca, wirus grypy, wirus zapalenia przyuszni, wirus różyczki, pałeczka czerwonki, gronkowiec złocisty, paciorkowiec ropotwórczy, zatrucie ostre i przewlekłe, podrażnienia, uczulenia - Szczepienia ochronne, utrzymanie należytego stanu sanitarnohigienicznego szkoły, profilaktyczna opieka lekarska. Mała Prawdopodobne Małe (akceptowalne)
Napięcie w obwodzie elektrycznym - Eksploatowanie uszkodzonej instalacji elektrycznej, oświetleniowej, niesprawnych elektronarzędzi lub przyrządów. Porażenia prądem elektrycznym, zawarcie instalacji, Nieodwracalne uszkodzenia przyrządów, urządzeń, pożar - Przestrzeganie terminów badania elektronarzędzi i instalacji. Stosowanie wyłączników różnicowoprądowych i obniżonego napięcia (tzw. „bezpiecznego” - 24 V). Informowanie przełożonych o zauważonych usterkach w instalacji lub urządzeniach i przyrządach. Średnia Prawdopodobna Średnie (akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP przedszkolanki

Fragment przykładowej instrukcji BHP przedszkolanki przedstawiamy poniżej

 • Przed rozpoczęciem pracy przedszkolanka powinna:
  • Odbyć szkolenia bhp i ppoż.
  • Posiadać aktualne lekarskie badania profilaktyczne potwierdzające stan zdrowia.
  • Znać obowiązujące w przedszkolu instrukcje i regulaminy dotyczące bezpiecznej organizacji pracy.
  • .....
 • Przedszkolanka w czasie pracy:
  • Dokonuje wpisu godziny przybycia dziecka do przedszkola oraz jego wyjścia z przedszkola.
  • Ponosi całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci w przedszkolu oraz podczas spacerów i wycieczek.
  • Przestrzegać ustalonych godzin odpoczynku dzieci.
  • .....
 • Po zakończeniu pracy przedszkolanka powinna:
  • Wywietrzyć sale w której przebywały dzieci.
  • Zadbać o ład i porządek w sali.
  • Ważne informacje dotyczące przedszkolaków jeszcze tego samego dnia przekazać dyrektorowi.
  • .....
 • Przedszkolance nie wolno:
  • Pozostawiać dzieci bez opieki.
  • Będąc na placu zabaw puszczać dziecko samo do toalety znajdującej się w przedszkolu.
  • Naruszać praw dziecka.
  • .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!