BHP dla Sprzataczki

Program szkolenia BHP sprzątaczki

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla sprzątaczek uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w firmach sprzątających:

 • czynniki mechaniczne, na jakie narażona jest sprzątaczka: skaleczenia, upadki podczas pracy na wysokości, śliskie powierzchnie
 • czynniki chemiczne – niebezpieczne substancje chemiczne na stanowisku sprzątaczki: kontakt z preparatami czyszczącymi i dezynfekującymi
 • czynniki biologiczne - mikroorganizmy występujące w kurzu – wpływ na zdrowie osób sprzątających
 • środki ochrony indywidualnej dla sprzątaczki – przydział i zastosowanie
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w firmach sprzątających – brak środków ochrony indywidualnej, brak karty charakterystyki dla środków czystości, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, brak oceny ryzyka na stanowisku pracy i tym podobne uchybienia zasad BHP w firmie sprzątającej
 • inne zagadnienia BHP firm sprzątających.
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego sprzątaczka

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Upadek sprzątaczki na tym samym poziomie lub upadek z drabinki - Poruszanie się w ciasnych pomieszczeniach, schodach, wchodzenie i schodzenie z drabiny w celu sprzątania lub pobierania z półek towarów lub układanie ich. Złamanie kończyn, zwichnięcie, potłuczenie - Odpowiednie obuwie, zachowanie ostrożności. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Uderzenie sprzątaczki o nieruchome przedmioty - Praca lub przemieszczanie się w ciasnych pomieszczeniach, pomiędzy regałami, biurkami i meblami. Zwichnięcie, potłuczenia - Dbałość o stan przejść, usuwanie wystających elementów, rozlewisk, nierówności, prawidłowe składowanie, eliminacja pośpiechu, zachowywanie ostrożności. Średnia Prawdopodobna Średnie (akceptowalne)
Powierzchnie sprzyjające upadkowi na tym samym poziomie – poślizgnięcie, potknięcie, upadek na tej samej płaszczyźnie - Mokre i śliskie posadzki w sprzątanych pomieszczeniach, pozostawione przez gości na podłodze teczki, torby, itp. Zwichnięcie, potłuczenia - Dbałość o ład i porządek. Działania ograniczające pośpiech. Zachowanie należytej ostrożności. Stosowanie przez sprzątaczki znaków ostrzegających o mokrej posadzce w miejscach, gdzie taka sytuacja często ma miejsce. Średnia Prawdopodobne Średnie (nieakceptowalne)
Porażenie prądem elektrycznym - Przetarte przewody zasilające, urządzenia elektryczne. Przebicie elektryczne do obudowy urządzeń lub maszyn sprzątających. Porażenie lub śmierć - Bieżąca kontrola stanu izolacji przewodów. Stosowanie właściwej ochrony przeciwporażeniowej (m.in. wyłączników różnicowo-prądowych). Okresowa kontrola instalacji elektrycznej. Przestrzeganie przepisów i instrukcji. Duża Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Kontakt sprzątaczki z środkami drażniącymi, alergizującymi - Wykorzystywane środki myjące, czyszczące, dezynfekujące. Alergie, podrażnienia skóry typowe dla sprzątaczek - Obowiązkowe stosowanie stroju i rękawic roboczych, wentylacja sprzątanych pomieszczeń. Mała Prawdopodobne Małe (akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP sprzątaczki

Fragment przykładowej instrukcji BHP sprzątaczki przedstawiamy poniżej:

 1. Przed rozpoczęciem pracy sprzataczka powinna:
  1. Ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy (fartuch roboczy, rękawice ochronne, nakrycie głowy, odpowiednie buty).
  2. Zapewnić dobre oświetlenie do pracy.
  3. Usunąć wszystkie zbędne przedmioty znajdujące się w miejscu pracy.
  4. .....
 2. Sprzątaczka w czasie pracy powinna:
  1. Systematycznie usuwać śmieci i odpady ze śmietników.
  2. Worki wypełnione odpadkami papieru, makulaturą itp. usuwać do zasobników poza budynkiem.
  3. W razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy zatrzymać obsługiwane maszyny (np. odkurzacze, froterki).
  4. .....
 3. Po zakończeniu pracy sprzataczka powinna:
  1. Wyłączyć dopływ energii w sprzątanych pomieszczeniach, sprawdzić, czy są wyłączone wszystkie urządzenia elektryczne i czy są zakręcone krany wodne.
  2. Dokładnie oczyścić stanowisko robocze, ułożyć narzędzia i przyrządy pomocnicze na miejscach do tego przeznaczonych.
  3. Pozamykać pomieszczenia po zakończeniu sprzątania.
  4. .....
 4. Sprzątaczce nie wolno:
  1. Układać szmat na grzejnikach i przewodach centralnego ogrzewania.
  2. Stosować do mycia podłóg benzyny, czy innych palnych rozpuszczalników.
  3. Pracować bez nakazanych ochron osobistych.
  4. .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!