BHP dla Sprzedawcy

Program szkolenia BHP sprzedawcy i sprzedawczyni

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla sprzedawców i sprzedawczyń uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w sklepach lub marketach:

 • elementy pomieszczenia pracy, w którym pracuje sprzedawca mające wpływ na warunki pracy sprzedawcy (oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne, itp.)
 • pozycja pracy sprzedawcy, oświetlenie miejscowe, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce oraz produkty, itp
 • higiena sprzedawcy i klienta w kontakcie z produktami - skaleczenia, urazy, rękawiczki
 • zagrożenia występujące przy określonych czynnościach na stanowisku pracy sprzedawcy i sposób ochronny przed zagrożeniami - drogi i przejścia między regałami - zachowanie min. odległości tj.80 cm
 • ekspozycja i układanie towaru na regałach (nośność) zgodnie z przepisami bhp
 • stosowanie przydzielonych środków ochrony – odzież i obuwie
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w handlu – brak pokryw i worków w koszach na śmieci, niedostateczna czystość pomieszczeń, brak rozdziału odzieży wierzchniej od odzieży roboczej, brak ważnych badań pracowników lub dokumentów potwierdzających ich przeprowadzenie, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP i tym podobne uchybienia zasad BHP w pracy sprzedawcy
 • inne zagadnienia BHP handlu
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego sprzedawca i sprzedawczyni

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Stres na stanowisku sprzedawcy - odpowiedzialność za pieniądze i towar Choroby wrzodowe, nerwice - Dobra organizacja pracy w sklepie, . przerwy w pracy, zapewniony wypoczynek dobowy, szkolenia dla sprzedawców Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Przeciążenie fizyczne na stanowisku sprzedawcy - Wymuszona pozycja ciała. Praca stojąca sprzedawców. Ból nóg i kręgosłupa - Zmiana pozycji ciała, ćwiczenia w przerwie. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Przeciążenie układu ruchu (mięśniowo – kostnego) przez przenoszenie i podnoszenie towaru - Niestosowanie norm dotyczących przenoszenia i podnoszenia ładunków. Schorzenia układu kostnego sprzedawców (zwyrodnienia kręgosłupa i stawów) - Stosowanie się do norm dotyczących przenoszenie i podnoszenia ładunków. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Upadek na tym samym poziomie lub spadnięcie z drabinki - Poruszanie się w ciasnych pomieszczeniach sklepu lub zaplecza magazynowego, schodach, wchodzenie i schodzenie z drabiny w celu pobierania towaru z półek lub układanie ich. Złamanie kończyn, zwichnięcie, potłuczenie - Odpowiednie obuwie, zachowanie ostrożności. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Uderzenie o nieruchome przedmioty - Przemieszczanie się w ciasnych pomieszczeniach sklepu, pomiędzy regałami. Zwichnięcie, potłuczenia - Dbałość o stan przejść, usuwanie wystających elementów, rozlewisk, nierówności, prawidłowe składowanie, eliminacja pośpiechu, zachowywanie ostrożności sprzedawcy. Średnia Prawdopodobna Średnie (akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP sprzedawcy i sprzedawczyni

Fragment przykładowej instrukcji BHP sprzedawcy i sprzedawczyni przedstawiamy poniżej:

 1. Przed rozpoczęciem pracy sprzedawca i sprzedawczyni powinni:
  1. Odbyć szkolenie z zakresu bhp i ppoż.
  2. Sprawdzić porządek oraz stan oświetlenia i wyposażenia używanego na stoisku.
  3. Nałożyć odzież roboczą.
  4. .....
 2. Sprzedawcy w czasie pracy powinien:
  1. Utrzymywać ład i porządek w miejscu pracy.
  2. Przy ręcznym przenoszeniu towarów przestrzegać dopuszczalnych norm dźwigania.
  3. Do zdejmowania lub układania towarów na wyższych półkach używać stabilnej i sprawnej technicznie drabiny.
  4. .....
 3. Po zakończeniu pracy sprzedawca i sprzedawczyni powinni:
  1. Posprzątać stanowisko pracy.
  2. Wyłączyć spod napięcia sprzęt elektryczny i oświetlenie.
  3. Zabezpieczyć stanowisko pracy i pomieszczenie, przed dostaniem się osób nieupoważnionych.
  4. .....
 4. Sprzedawcom nie wolno:
  1. Zastawiać przejść i dróg komunikacyjnych paletami, pojemnikami, towarami itp.
  2. Palić tytoniu w sklepie.
  3. Samodzielnie naprawiać uszkodzonego sprzętu elektrycznego lub instalacji elektrycznej.
  4. .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!