BHP dla Szwaczki

Program szkolenia BHP szwaczki

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program kursu BHP dla szwaczki uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w zakładzie szwalniczym:

 • czynniki fizyczne w środowisku pracy szwaczki: wibracje miejscowe, hałas, oświetlenie
 • czynniki mogące powodować wypadek w miejscu pracy szwaczki: ruchome elementy, ostre, wystające części maszyn do szycia, gorące powierzchnie maszyn prasowalniczych, zgrzewarek, prąd elektryczny, przeszycia palców rąk
 • pyły i czynniki chemiczne na stanowisku szwaczki: pyły występujące podczas krojenia surowców (tkanina, skóra, trawa morska, gąbka, wkłady bawełniane), substancje toksyczne pochodzące z tkanin naturalnych i syntetycznych oraz skór
 • czynniki biologiczne mogące wystąpić w pracy szwaczki: mole oraz pleśń w składowanych materiałach
 • prawidłowa ergonomia pracy szwaczki
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w zakładzie szwalniczym – źle zorganizowane stanowiska pracy, brak wyposażenia w środki ochrony osobistej, brak ważnych badań lekarskich pracowników lub dokumentów potwierdzających ich przeprowadzenie, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, brak oceny ryzyka na stanowisku pracy i tym podobne uchybienia zasad BHP w pracy szwaczki
 • inne zagadnienia BHP zakładu szwalniczego
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego szwaczka

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Przeszycia palców rąk - Maszyny bez osłon i stopek. Zranienia palca, amputacja palca. Absencja w pracy Maszyny i urządzenia powinny być sprawne, powinny być poddawane systematycznym przeglądom oraz posiadać odpowiednie osłony. Średnia Mało prawdopodobne Małe (akceptowalne)
Oświetlenie elektryczne - Wszelkie źródła światła elektrycznego na stanowisku pracy. Zmęczenia wzroku i choroby narządu wzroku - Odpowiednie oświetlenie miejscowe na stanowisku pracy. Pomiary natężenia oświetlenia. Duża Prawdopodobne Duże - niedopuszczalne (nieakceptowalne)
Porażenie prądem - Wadliwie działający sprzęt elektryczny. Śmierć, kalectwo - Kontrolowanie sprawności sprzętu elektrycznego i instalacji elektrycznej. Duża Prawdopodobne Duże - niedopuszczalne(nieakceptowalne)
Hałas - Duża ilości maszyn w hali produkcyjnej. Uszkodzenie słuchu - Należy stosować ochronniki słuchu. Duża Prawdopodobne Duże - niedopuszczalne(nieakceptowalne)
Wibracje miejscowe - Maszyny szyjące. Zespół wibracyjny - Należy wykonywać systematyczne pomiary środowiska pracy, zwracając szczególną uwagę na drgania i wibracje. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP szwaczki

Fragment przykładowej instrukcji BHP szwaczki przedstawiamy poniżej:

 1. Przed rozpoczęciem pracy szwaczka powinna:
  1. Posiadać świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub zaświadczenie o przeszkoleniu zawodowym.
  2. Odbyć szkolenie bhp i ppoż.
  3. Być ubrana w fartuch roboczy bez zwisających elementów.
  4. .....
 2. Szwaczka w czasie pracy powinna:
  1. Prawidłowo dobierać igły i nici.
  2. Ustalić i ustawić nacisk stopki na warstwę zszywanych materiałów.
  3. Odpowiednio utrzymywać napięcie nici tworzących ścieg.
  4. .....
 3. Po zakończeniu pracy szwaczka powinna:
  1. Wyłączyć maszynę z zasilania.
  2. Uporządkować stanowisko robocze.
  3. Zszyte materiały odłożyć na ustalone miejsce.
  4. .....
 4. Szwaczce nie wolno:
  1. Używać maszyny szwalniczej bez zabezpieczeń.
  2. Palić i pić alkoholu na stanowisku pracy.
  3. Naprawiać maszyny we własnym zakresie.
  4. .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!