BHP dla Wetyrynarza

Program szkolenia BHP weterynarza

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla lekarzy weterynarii uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w środowisku weterynaryjnym:

 • czynniki mogące powodować wypadki w miejscu pracy weterynarza: możliwość ugryzienia, kopnięcia, ubodzenia, zadrapania, ukąszenia, przygniecenia, podeptania, strzykawki, ostre przedmioty
 • czynniki chemiczne oraz pyły na jakie narażony jest weterynarz: substancje chemiczne, leki, płyny sterylizujące, lateks, mydła, detergenty, środki dezynfekujące, gazy pochodzące z odchodów zwierząt, pyły pochodzenia zwierzęcego
 • czynniki biologiczne występujące w pracy weterynarzy: chore lub będące nosicielami mikroorganizmów chorobotwórczych zwierzęta, zwierzęta egzotyczne, sierść zwierząt, pozostałości odchodów, osica, wirusy chorobotwórcze, kontakt z materiałami biologicznymi, opatrunkami i strzykawkami
 • omówienie czynników fizycznych w środowisku pracy lekarza weterynarii: promieniowanie jonizujące emitowane przez weterynaryjny sprzęt rentgenowski, promieniowanie ultrafioletowe stosowane do sterylizacji i innych celów w laboratoriach i pomieszczeniach dla zwierząt, oświetlenie, wentylacja i klimatyzacja
 • ergonomia pracy oraz czynniki psychospołeczne związane z organizacją pracy weterynarzy: przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, praca nocna, stres, agresja ze strony niezadowolonych klientów
 • odzież ochronna oraz środki ochrony indywidualnej, które powinny być stosowane przez weterynarza
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w gabinetach weterynaryjnych – brak widocznych instrukcji BHP mycia i dezynfekcji, nieodpowiednia sterylizacja narzędzi, nieodpowiednia ochrona osobista, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, brak oceny ryzyka na stanowisku pracy i tym podobne uchybienia zasad BHP w pracy lekarza weterynarii
 • inne zagadnienia BHP weterynarii
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego weterynarz

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Substancje i preparaty chemiczne – drażniące typowe dla weterynarii - Środki do dezynfekcji, stosowane leki i preparaty. Uczulenia, podrażnienia, alergie - Stosowanie dermatologicznych środków ochrony indywidualnej (szczególnie maści i kremy). Zmiana materiału rękawiczek. Mała Mało prawdopodobne Małe (akceptowalne)
Mikroorganizmy chorobotwórcze - Ludzie, możliwość zakażenia weterynarza w wyniku bezpośredniego kontaktu z chorymi właścicielami zwierząt. Choroby zakaźne tj.: grypa, zapalenie płuc itd. - Szczepienia . Należy zawsze używać środki ochrony indywidualnej, gdy istnieje narażenie na mikroorganizmy chorobotwórcze. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Mikroorganizmy chorobotwórcze (praktycznie wszystkie znane czynniki biologiczne, w tym wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty itd.) - Próbki do badania, możliwość zakażenia na drodze oddechowej, pokarmowej, kontaktowej, czy też drogą przerwania ciągłości tkanek. Możliwość zakażenia lekarza weterynarii chorobami zakaźnymi - Należy zawsze używać środki ochrony indywidualnej, gdy istnieje narażenie na mikroorganizmy chorobotwórczej tj.: rękawice, kombinezony, ochrony twarzy i oczu. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Skaleczenia, zakłucia - Używany w weterynarii sprzęt medyczny (np. igły, skalpel, nożyczki), ostre krawędzie (np. opakowania leków, ampułki). Zakażenia biologiczne lub wirusowe - Ograniczenie pośpiechu. Skupienie uwagi w trakcie wykonywania czynności z wykorzystaniem ostrych narzędzi. Stosowanie rękawic roboczych i ochronnych. Mała Prawdopodobne Małe (akceptowalne)
Stres - Odpowiedzialność, trudne akcje ratownicze i operacje weterynaryjne, częste działanie pod presją czasu. Bezsenność, wybuchy agresji - Szkolenia w zakresie umiejętności radzenia sobie ze stresem (np. techniki relaksacyjne), zapewnienie konsultacji psychologa. Średnia Mało prawdopodobna Małe (akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP weterynarza

Fragment przykładowej instrukcji BHP weterynarza przedstawiamy poniżej

 1. Przed rozpoczęciem pracy weterynarz powinien:
  1. Odbyć szkolenie BHP i ppoż oraz posiadać ważne badania lekarskie potwierdzające stan zdrowia.
  2. Okrycie wierzchnie zostawić w szatni.
  3. Sprawdzić stan techniczny urządzeń elektrycznych.
  4. .....
 2. Weterynarz w czasie pracy powinien:
  1. Stosować rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi i biologicznymi, zwłaszcza podczas kontaktu z chorym zwierzęciem.
  2. Przestrzegać higieny osobistej.
  3. Stosować odzież ochronną (obuwie, fartuch).
  4. .....
 3. Po zakończeniu pracy weterynarz powinien:
  1. Wyłączyć wszystkie urządzenia z zasilania elektrycznego.
  2. Uporządkować i sprzątnąć stanowisko pracy.
  3. Wszystkie narzędzia i pomoce poddać dezynfekcji i sterylizacji oraz umieścić je na wyznaczonym miejscu.
  4. .....
 4. Weterynarzowi nie wolno:
  1. Być w stanie nietrzeźwości na stanowisku pracy.
  2. Spożywać posiłków na stanowisku pracy.
  3. Używać niezdezynfekowanych narzędzi i pomocy.
  4. .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!