Szkolenia okresowe BHP


Szkolenie okresowe BHP jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników i obejmuje:
 • przypomnienie i aktualizację wiedzy z zakresu BHP i Kodeksu Pracy
 • zapoznanie z nowymi regulacjami techniczno-organizacyjnymi
Okresowe szkolenia BHP prowadzone są w formach:
 • instruktażu
 • seminarium
 • kursu
 • samokształcenia kierowanego

 


Korzyści ze współpracy:

 • Szybkie i dopasowane do potrzeb firmy szkolenia BHP
 • Merytoryczna i interaktywna forma prowadzenia szkoleń (prezentacje i filmy)
 • Programy i zaświadczenia szkoleń zgodne z wymogami kontroli PIP
 • Zakres szkolenia dopasowany do stanowisk pracy oraz specyfiki działalności firmy
 • Zwiększenie świadomości pracowników o z zagrożeniach i zapobieganiu wypadkom
 • Oszczędność czasu pracowników - szkolenie w zakładzie pracy 
Usługa dostępna w ramach stałego nadzoru lub obsługi >>>
Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!