Czynniki środowiska pracy

Mają wpływ na sprawność i wydajność pracowników oraz ich bezpieczeństwo

W środowisku pracy czynniki oddziałujące na organizm człowieka dzielą się na:
  • Czynniki szkodliwe, których oddziaływanie na pracującego może prowadzić lub prowadzi do schorzenia, traktowanego jako choroba zawodowa.
  • Czynniki uciążliwe, których oddziaływanie na pracownika może być przyczyną złego samopoczucia lub nadmiernego zmęczenia, które nie prowadzi jednak do trwałego pogorszenia stanu zdrowia.
  • Czynniki niebezpieczne, które mogą prowadzić do powstania u pracującego urazu (wypadku przy pracy).
 

Korzyści ze współpracy:

  • Stała kontrola nad czynnikami środowiska pracy
  • Dbanie o terminowość realizacji badań środowiskowych
  • Rejestr czynników szkodliwych
  • Ograniczenie absencji pracowników z powodu choroby lub wypadku 
  • Bezpieczne i higieniczne warunki pracy
Usługa dostępna w ramach stałego nadzoru >>>


Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!