Instrukcje BHP

Są jednym z ważniejszych elementów w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy
W obowiązku pracodawcy jest opracowywanie i bieżąca aktualizacja instrukcji BHPInstrukcje BHP należy sporządzać dla:
 • stanowisk pracy
 • procesów technologicznych stosowanych w firmie
 • dla prac stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników
 • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych
 • postępowania z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi

Korzyści ze współpracy:

 • Instrukcje stanowiskowe opracowane pod środowisko pracy
 • Instrukcje użytkowania maszyn lub urządzeń opracowane na podstawie DTR 
 • Przejrzyste i zrozumiałe wskazówki dla pracowników
 • Większe bezpieczeństwo dla zdrowia i życia pracowników
 • Ograniczenie ilości wypadków 
 • Dokumenty BHP zgodne z wytycznymi PIP, SANEPID
Usługa dostępna w ramach stałego nadzoru lub obsługi >>>
Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!