Wypadek

W razie wypadku pracodawca jest zobowiązany ustalić okoliczności i przyczyny wypadku a także sporządzić wymaganą dokumentację.
Prawidłowe opracowanie dokumentacji powypadkowej wymaga znajomości procedur i metodyki analizy przyczyn wypadku.
Doświadczony Specjalista BHP:
 • ustali klasyfikację prawną wypadku
 • udokumentuje zeznania poszkodowanych i świadków wypadku
 • prawidłowo określi przyczyny wypadku
 • sporządzi protokół powypadkowy lub kartę wypadku
 • założy rejestr wypadków w zakładzie pracy
 • opracuje kartę statystyczną wypadku do GUS

Korzyści ze współpracy:

 • Darmowa wizyta w celu zebrania niezbędnych informacji do opracowywania dokumentów
 • Dobrze i sprawnie przeprowadzona procedura powypadkowa
 • Poprawnie ustalone przyczyny wypadku 
 • Wnioski i zalecenia profilaktyczne zmierzające do ograniczenia podobnych wypadków
 • Ograniczenie kosztów związanych z wypadkami
 • Dokumenty BHP zgodne z wytycznymi PIP, ZUS
Usługa dostępna w ramach stałego nadzoru lub obsługi >>>
Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!